ילדים מתקדמים בגילאים אלו עוסקים בלמידה מתקדמת יותר של אומנות הלחימה משלבת חוזק תנועתיות, מהירות תגובה קואורדנציה מורכבת, טכניקות הגנה והתקפה בקרב תוך כדי מגע מנימלי