לקסיקון מושגים טאקוונדו

 

 

מילים כללי

מספרים

אגרוף – ג’ומוק.

עמידה ישרה – צריוט.

1 – הנא.

גב האגרוף – דונג גומוק.

קידה -  קיונג נה.

2 – דול.

חלק תחתון באגרוף - מה גומוק.

לעצור – קליאו

3 – סט.

4 פרקי האצבעות – פיון ג’ומוק.

להמשיך –  קיסו.

4 – נט.

פרק אצבע אמצעית – בם ג’ומוק

מוכן -  צ’ונבי.

5 – טסוט.

מכת סכין – סונאל.

להתחיל – סיג’אק.

6 – יסוט.

מכת סכין הפוכה – סונאל דונג.

שלום – הניונג הסיו.

7 – ילגופ.

חלק תחתון של כף היד – באטנגסון.   

להתראות – הניונג הקסיו.                                 

8 – אידול.                          

חדירת סכין – פיון סונקוט.

תודה – קמסה אמנידה.    

9 – אהופ.

מכה עם חלק פנימי של כף היד – אגומסון                             

מאמן –  סבומנים.

10 – יול.

אמה – פלמוק.

מאמן בכיר – קוון גנג נים        

20 – סומול.          

מרפק – פלקופ.

עוזר מאמן – קיוסונים.

30 – סורון.

כרית כף הרגל – אפצ’וק.

מועדון –  דו ג’נג.

40 – מה און.

להב הרגל (חלק חיצוני) – בלנל.

חליפה – דובוק.

50 – שי און.

גב כף הרגל – בלדונג.

 

100 – פק.

חלק פנימי של כף הרגל – בלבאדאק.

 

1000 – איל צון.

עקב הרגל - דויצ’וק.

 

 

ברך – מורופ.

 

 

חלקי הגוף והתקפות

 

בעיטות

פומסה

עמידות

בעיטה קדמית – אפ צאגי.

פומסה  1 – טאגוק איל גאנג.

רגליים צמודות – מוואה סוגי.

בעיטה צידית – יופ צאגי.  

פומסה  2 – טאגוק אי ג’אנג.

עמידת היכון – צ’ונבי סוגי.

בעיטת פטיש – נריו צאגי.

פומסה  3 – טאגוק סם ג’אנג.

עמידת סוס - צוצום סוגי.

בעיטת סטירה – אן צאגי (אנטלה צאגי).

פומסה  4 – טאגוק סה ג'אנג                           

עמידה קדמי –  אפקובי.

בעיטת סטירה הפוכה – באקאת צאגי.

פומסה  5 – טאגוק או ג’אנג.

עמידה  הגנה אחורית –  דויט קובי.

בעיטת מגל – טוליו צאגי.

פומסה  6 – טאגוק יוק ג’אנג.

עמידת הליכה –  אפסוגי.

בעיטת מספרת – טימיו אפ צאגי (טואי אפ צאגי).

פומסה  7 – טאגוק טשיל ג’אנג.

עמידת נמר –  בום סוגי

בעיטה אחורית – טי צאגי (דויט צאגי).

פומסה  8 – טאגוק פאל ג’אנג.

עמידה ברגליים צולבות מאחור - דויט קווא סוגי

בעיטת וו – נקיו צאגי.

 

עמידה ברגליים צולבות מקדימה -אפ קווא סוגי.

בעיטה כפולה – נארה צאגי.

פומסה שחורות

עמידת חסידה –  אקטרי סוגי.

בעיטה מסובבת אחורית – (ווטשו) דויט הוריו צאגי     (מומדליו צאגי). 

פומסה  1 שחורות – קוריאו.

 

 

פומסה  2 שחורות – קומגנג.

 

הגנות בסיסיות

פומסה  3 שחורות – טאיבק.

 

הגנה עליונה -  אולגול מאקהי.

פומסה  4 שחורות – פיונגוון.

 

הגנה אמצעית – מומטונג האן מאקהי.

פומסה  5 שחורות – סיפג’ין.

 

הגנה תחתונה – ארה מאקהי.

פומסה  6 שחורות – ג’יטה.

 

 

פומסה  7 שחורות – צ’ונקוון.

 

 

פומסה  8 שחורות – הנסו.

 

 

פומסה  9 שחורות – איליו.

 

 

 


 

הגנות מורכבות

הגנת סכין ביד אחת לאמצע (יד שנייה מאוגרפת במותן) – הנסונאל מומטונג באקאת מאקה.

הגנת סכין ביד אחת לאמצע (יד שנייה פתוחה ליד מפתח הלב) – סונאל מומטונג גודרו מאקה.

הגנת סכין לראש ביחד עם התקפה לראש ופתול הגוף – ג’יפיבום מוק צ’יגי.

הגנה עם פיסת כף היד למטה – באטנגסון נריו מאקה.

הגנה אמצעית נגדית – מומטונג בארו האן מאקהי.

הגנה מבפנים החוצה עם צד האמה (יד 2 מאוגרפת) – באקאת פלמוק מומטונג באקאת מאקה.

הגנת סכין יד נגדית וגוף מפותל – סונאל ביטרו מאקה (ג’יפיבום אולגול הנסונאל).

הגנה תחתונה כפולה – הטשו ארה מאקה.

הגנה עם פיסת כף היד נגדית לאמצע – באטנגסון בארו מומטונג אן מאקה.

הגנה כפולה מבפנים החוצה – הטשו באקאת פלמוק.

הגנה מחוזקת עם פיסה לאמצע – באטנגסון גודרו מומטונג מאקה.

הגנת סכין ביד 1 לאמצע מהצד – הנסונאל מומטונג יופ מאקה.

הגנה לאמצע מחוזקת (יד 2 מאוגרפת ליד מפתח הלב) – גודרו מומטונג מאקה.

הגנה למטה (יד שניה מעל הראש -90 מעלות –הגנת ½ הר) – אוסנתול מאקה.

 

התקפות מורכבות

התקפת אגרופים כפולה  לאמצע – מומטונג דובון ג’יריגי.

התקפת אגרוף יד ורגל זהים לאמצע – מומטונג באנדה ג’יריגי.

התקפת אגרוף יד נגדית – מומטונג בארו ג’יריגי.

התקפת סכין אגודל למעלה – פיונסונקוט סויאו ג’יריגי.

התקפה לכתף מלמעלה למטה באגרוף – מיי ג’ומוק נריו צ’יגי.

מכת מרפק מגל -  פלקופ דוליו צ’יגי.

מכת מרפק למטרה – פלקופ פיוג’וק צ’יגי.

מכה עם גב האגרוף לפנים – דיונג ג’ומוק אולגול אפ צ’יגי.

מכה עם גב האגרוף מהצד – דיונג ג’ומוק אולגול באקאת צ’יגי.

התקפת אגרופים ביחד לצלעות – דו ג’ומוק ג’ושיו ג’ירוגי.

התקפת אגרוף מהצד לאמצע - מומטונג יופ ג’יריגי.

התקפת אגרוף סנוקרת לסנטר – ג’ומוק דנגיו טיאוק צ’יגי.